Przetargi


Informacja o wyborze oferty na dzierżawę miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Wikaryjskim

dodano dnia: 2017-05-24 08:52:43 | autor: Agnieszka Czaplicka

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku informuje, że została złożona jedna oferta na dzierżawę miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Wikaryjskim na okres:
od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. firmy SLA Projekt z Włocławka, z którą zostanie podpisana umowa.

» czytaj więcej o "Informacja o wyborze oferty na dzierżawę miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Wikaryjskim "


Ogłoszenie na wydzierżawienie miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorem Wikaryjskim

dodano dnia: 2017-05-12 12:49:43 | autor: Agnieszka Czaplicka

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku przy Al. Chopina 8 informuje, że zamierza wydzierżawić na okres:

 od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. miejsce wykorzystywane do kąpieli nad jeziorem Wikaryjskim.

» czytaj więcej o "Ogłoszenie na wydzierżawienie miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorem Wikaryjskim"


Informacja o wyborze oferty

dodano dnia: 2017-03-14 13:08:09 | autor: Agnieszka Czaplicka

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku, Al. Chopina 8 informuje, że ofertę na wydzierżawienie na okres do trzech lat część terenu o powierzchni ca 4000 m2 oznaczonego na mapie geodezyjnej stanowiącej zał. Nr 1 do ogłoszenia na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim, ul. Płocka 187, 87- 800 Włocławek złożyła firma INTEGRA Sp. z o.o. z Warszawy
z którą zostanie podpisana umowa.

» czytaj więcej o "Informacja o wyborze oferty"


Ogłoszenie

dodano dnia: 2017-03-07 15:36:39 | autor: Agnieszka Czaplicka

OGŁOSZENIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku, Al. Chopina 8 informuję, że zamierza wydzierżawić na okres do trzech lat część terenu o powierzchni ca 4000 m2 oznaczonego na mapie geodezyjnej stanowiącej zał. Nr 1 do ogłoszenia na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim, ul. Płocka 187, 87- 800 Włocławek. Teren jest ogrodzony, są to nieużytki, na których nie można wznosić trwałych budowli.

Podajemy informację, które pomogą Państwu w podjęciu decyzji biznesowej:

1)     Przeznaczenie terenu:

przeznaczenie na działalność ściśle związaną ze sportem i rekreacją

2)     Stawka wywoławcza czynszu netto:

stawka wywoławcza czynszu netto wynosi 0,60 zł za 1 m2 w stosunku miesięcznym.

Ustalona stawka czynszu netto nie obejmuje:

kosztów eksploatacyjnych z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania, napraw, konserwacji oraz wywozu śmieci i nieczystości.

3)     Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 14 marca 2017 roku do godz. 10:00 w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji, Al. Chopina 8, 87-800 Włocławek (budynek przy nowym stadionie).

 Kompletna oferta powinna zawierać:

-     imię i nazwisko oferenta, numer NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, aktualny odpis z rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

-     oferowaną wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m 2 ;

-     przewidywany termin rozpoczęcia działalności;

-     zakres planowanej działalności i jej charakter.

Zapraszamy zatem osoby lub firmy, które zechcą podjąć na ww. terenie działalność gospodarczą w ww. zakresie do składania swoich ofert.

Dodatkowe informacje:

W przypadku pytań informacji udziela Pani Agnieszka Czaplicka  -   tel. 054 413 07 00

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacjiwe Włocławku, al. Chopina 8, na stronach internetowych www.osir.wloclawek.pl,www.bip.osir.wloclawek.pl,

plik do pobrania:

ogłoszenie

załącznik nr1

» czytaj więcej o "Ogłoszenie "


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ RATOWNICZĄ NA OBIEKTACH OSIR WE WŁOCŁAWKU

dodano dnia: 2017-01-17 12:07:51 | autor: Agnieszka Czaplicka

plik do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

» czytaj więcej o "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ RATOWNICZĄ NA OBIEKTACH OSIR WE WŁOCŁAWKU"