Przetargi


Zapytanie ofertowe na przegląd basenu oraz konserwacja niecek na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim przy ul. Wysokiej 12 we Włocławku

dodano dnia: 2019-04-18 09:05:59 | autor: Agnieszka Czaplicka

Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Chopina 8 we Włocławku zwraca się                 z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

I.             Przegląd basenu oraz konserwacja niecek na międzyosiedlowym basenie miejskim przy ul. Wysokiej 12 we Włocławku.

Zakres prac:

  1. Demontaż pokryw dennych z czyszczeniem;
  2. Wymiana zużytych uszczelek w pokrywach dna;
  3. Poprawa pasów pływackich w miejscach wymagających barwienia elektrochemicznego;
  4. Czyszczenie chemiczne dna i ścian niecki od strony wewnętrznej;
  5. Pasywacja ścian i dna niecki od strony wewnętrznej;
  6. Wymiana dławików;
  7. Sprawdzenie szczelności niecki.

II.            Wykonanie czyszczenia chemicznego i powłoki pasywacyjnej na zewnętrznej stronie niecki basenu sportowego.

III.           Wykonanie powłoki termoizolacyjnej poprzez metodę natryskową dostosowaną do stali z jakiej wykonano nieckę basenową (gat. 1.4404-AISI 316L).

Termin realizacji zamówienia:

od 3 sierpnia  2019 r. do 15 sierpnia 2019 r.

Miejsce realizacji zamówienia:

 Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ul. Wysokiej 12 we Włocławku Ośrodek Sportu
i Rekreacji, al. Chopina 8; 87-800 Włocławek.

 

 

Kryteria:

Ø  cena  90%

Ø  gwarancja 10 %

Zamawiający przyzna punkty za kryterium cena wg wzoru:

CENA NAJNIŻSZEJ OFERTY / CENĘ OFERTY BADANEJ X WAGA KRYTERIUM X100

Zamawiający przyzna punkty za kryterium termin gwarancja w sposób następujący:

Ø  48 miesięcy – 10 pkt

Ø  36 miesięcy– 8 pkt

Ø  24 miesięcy– 5 pkt

Ø  18 miesięcy – 2 pkt

Ø  okres krótszy – 0 pkt.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego to:18 miesięcy

            W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie załączonego formularza ofertowego oraz przesłanie
e-mailem na adres: administrator@osir.wloclawek.pl, najpóźniej do dnia:
30.04.2019 r. do godziny 9:00.

pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

klauzula informacyjna RODO

  • Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe na przegląd basenu oraz konserwacja niecek na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim przy ul. Wysokiej 12 we Włocławku
  • Data utworzenia: 2019-04-18 09:05:59
  • Data ostatniej zmiany: 2019-04-18 09:22:54